Jeśli prowadzisz stronę internetową, z pewnością chcesz wiedzieć, skąd pochodzą odwiedzający ją użytkownicy i jakie kampanie marketingowe przynoszą najlepsze efekty. Pomocne okazują się tutaj domyślne raporty dostępne w Google Analytics 4 – „Pozyskiwanie użytkowników” i „Pozyskiwanie ruchu”. Na pozór wyglądają podobnie, ale w rzeczywistości różnią się zasadniczo. Raport pozyskiwania ruchu dostarcza informacje, skąd pochodzą sesje, niezależnie od tego, czy użytkownik jest nowy czy powracający. Z kolei raport pozyskiwania użytkowników bazuje tylko na pierwszej sesji nowego użytkownika i do jej źródła przypisuje kolejne wizyty tego użytkownika. Sprawdź, jak korzystać z tych raportów oraz jakie kluczowe informacje możesz z nich uzyskać.

Raport „Pozyskiwanie użytkowników”

W raporcie pozyskiwania użytkowników domyślnie ustawiony wymiar to „Pierwszy użytkownik – domyślna grupa kanałów”. Jeśli przyjrzysz się dokładnie innym dostępnym wymiarom, to zauważysz, że zaczynają się od słowa „pierwszy” lub „nowy”.” Oznacza to, że raport ten wskazuje źródła ruchu, dzięki którym użytkownik trafił na Twoją stronę www po raz pierwszy.

Jeśli użytkownik trafił na Twoją witrynę poprzez „Paid Search” a kolejną sesję wygenerował poprzez „Organic Search” to ta druga sesja zostanie przypisana do „Paid Search” ponieważ to źródło ruchu sprowadziło użytkownika pierwszy raz na Twoją witrynę.

Innymi słowy, raport „Pozyskiwanie użytkowników” to narzędzie, które pomaga zrozumieć, jak nowi użytkownicy trafiają po raz pierwszy na Twoją witrynę lub aplikację. Dzięki niemu możesz poznać źródła ruchu, które przyciągają nowych użytkowników oraz zidentyfikować kampanie, które robią to najbardziej skutecznie. Możesz również porównać skuteczność różnych kanałów i dowiedzieć się, które z nich przyciągają do Twojej witryny najwięcej nowych użytkowników.

Raport „Pozyskiwanie użytkowników” w GA4

Raport „Pozyskiwanie ruchu”

W przypadku tego raportu wymiary zaczynają się od słowa „sesja”. Domyślnie ustawiony wymiar to „Sesja – domyślna grupa kanałów”. Oznacza to, że raport ten wskazuje źródła ruchu, dzięki którym rozpoczyna się każda nowa sesja użytkownika.

Inaczej mówiąc, raport ten pozwoli Ci poznać źródło każdej nowej sesji, bez względu na to, czy odwiedzający to nowi użytkownicy, czy też ci, którzy powracają na Twoją stronę. Za każdym razem źródło kolejnej sesji definiowanej jest od początku.

Jest to zasadnicza różnica w stosunku do raportu pozyskiwania użytkowników, który skupia się wyłącznie na pierwszej wizycie nowego użytkownika i każdą kolejną sesję artykułuje do raz zdefiniowanego źródła pierwszej sesji.

Raport „Pozyskiwanie ruchu” w GA4

Podsumowanie

  • Google Analytics 4 oferuje dwa raporty dotyczące pozyskiwania ruchu: „Pozyskiwanie użytkowników” i „Pozyskiwanie ruchu”.
  • Raport „Pozyskiwanie użytkowników” skupia się na źródłach ruchu, które sprowadziły nowych użytkowników na stronę po raz pierwszy.
  • Raport „Pozyskiwanie ruchu” pozwala poznać źródło każdej nowej sesji, niezależnie od tego, czy użytkownik jest nowy czy powracający.
  • Raporty pozyskiwania ruchu pozwalają na zrozumienie, jak użytkownicy trafiają na Twoją witrynę oraz identyfikację najbardziej skutecznych kampanii i kanałów.
  • Korzystanie z tych raportów pozwala na lepsze zrozumienie źródeł ruchu na stronie i pomaga w podejmowaniu bardziej trafionych decyzji marketingowych.
5/5 - (13 votes)

Wdrożenie Google Analytics 4

Umów się na bezpłatną konsultację!