Sesja w Google Analytics 4

Metryka sesje występuje w większości raportów Google Analytics 4, dlatego bardzo ważne jest dokładne zrozumienie sposobu jej wyliczania. Dodatkowo, definicja sesji w GA4 różni się od definicji znanej z Universal Analytics. Wykorzystaj wiedzę z tego artykułu, aby lepiej zrozumieć zachowanie swoich użytkowników i zoptymalizować witrynę internetową.

Czym jest sesja?

Sesja to ciąg interakcji ze stroną internetową lub aplikacją mobilną w zdefiniowanym przedziale czasowym. Mówiąc inaczej, sesja to czas, w którym użytkownik aktywnie korzystał z witryny lub aplikacji.

Jeden użytkownik może wygenerować wiele sesji w czasie. Sesje te mogą być rozdzielone minutami, godzinami lub dniami. W trakcie sesji użytkownik może wywołać wiele odsłon pojedynczych podstron (zdarzenie page_view w GA4).

Rozpoczęcie sesji powoduje uruchomienie zdarzenia session_start z parametrami ga_session_id (identyfikator sesji) i ga_session_number (numer sesji).

 • Identyfikator sesji (ga_session_id) identyfikuje sesję, z której pochodzi dane zdarzenie. Jeśli użytkownik wywołał dwie sesje to wygenerowane zostaną dwa różne identyfikatory sesji. Innymi słowy, identyfikator sesji to unikalny numer przypisany do danej sesji.

 • Numer sesji (ga_session_number) wskazuje na dotychczasową liczbę sesji, które użytkownik wygenerował na stronie internetowej. Dla pierwszej sesji będzie on wynosił 1, dla drugiej 2, dla trzeciej 3 itd… Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju licznik sesji użytkownika na stronie internetowej.

Długość trwania sesji w GA4

Jak już zostało wspomniane, sesja to ciąg interakcji ze stroną internetową w zdefiniowanym przedziale czasowym. Przedział ten definiuje przerwa pomiędzy zdarzeniami, która domyślnie w GA4 nie może być dłuższa niż 30 minut. Jeżeli czas bezczynności jest dłuższy niż 30 minut sesja zostaje zakończona.

W przypadku, gdy użytkownik odwiedzi witrynę powtórnie przed upływem 30 minut to będzie kontynuował wcześniej rozpoczętą sesję – nowa sesja nie zostanie wygenerowana.

Przedział czasu 30 minut jest wartością domyślnie ustawioną i może zostać zmieniony w panelu Google Analytics 4. Można to wykonać przechodząc do sekcji do sekcji „Dostosuj czas trwania sesji” konfigurowanego strumienia danych.

Błędnie wdrożony baner cookie

W przypadku witryn, w których czas trwania sesji jest dość długi, a w trakcie typowej wizyty użytkownika pojawiają się okresy braku aktywności dłuższe niż 30 minut, warto rozważyć dostosowanie trwania sesji i zwiększenie dopuszczalnego czasu bezczynności użytkownika.

Dzięki temu, otrzymane dane będą bardziej odpowiadać realnym zrachowaniom użytkowników. Liczba sesji będzie mniejsza i mniej będzie sesji, które zostaną przypisane niepoprawnie do kanału wejścia bezpośrednie.

Czym się różni sesja GA4 od sesji w Universal Analytics

W odróżnieniu od Universal Analytics, w Google Analytics 4 sesje nie kończą się automatycznie o północy ani w przypadku zmiany źródła ruchu.

 • W GA4 sesja nie dobiega końca po nadejściu północy. Jeśli sesja rozpocznie się przed północą np. o 23:58, a zakończy po północy np. 00:02 to zostanie uznana za jedną sesję, ale zliczona pojedynczo w każdym z tych dni.

 • W GA4 zmian źródła ruchu przed upływem 30min nie powoduje rozpoczęcia nowej sesji. Jeżeli użytkownik wejdzie na stronę internetową z jednego źródła ruchu, a następnie przed upływem 30min z innego to Google Analytics 4, w przeciwieństwie do UA, nie utworzy nowej sesji.

Różnice w liczbie sesji między GA4 a UA mogą być inne dla poszczególnych witryn w zależności od ich specyfiki. Nie jest możliwe uzyskanie idealnej zbieżności między tymi dwoma narzędziami, ponieważ sesje są zliczane w różny sposób.

Sesje z zaangażowaniem

W Google Analytics 4 mamy jeszcze dwie inne, ważne metryki związane z sesjami:

 • sesje z zaangażowaniem – liczba sesji, które trwały co najmniej 10 sekund albo w których zarejestrowano co najmniej jedno zdarzenie konwersji lub co najmniej dwa wyświetlenia strony bądź ekranu;

 • sesje z zaangażowaniem na użytkownika – liczba sesji z zaangażowaniem podzielona przez liczbę użytkowników.

Domyślna wartość progowa czasu zaangażowania wynosi 10 sekund, ale można ją tu zmienić przechodząc do sekcji do sekcji „Dostosuj czas trwania sesji” konfigurowanego strumienia danych.

Błędnie wdrożony baner cookie

Podsumowanie

 • Sesje stanowią istotny element GA4, a zrozumienie ich działania jest kluczowe, aby móc jak najlepiej wykorzystać otrzymane statystki.

 • Długość sesji w GA4 ograniczona jest czasem bezczynności użytkownika. Limit ten wynosi 30 minut, ale można go zmienić w panelu.

 • W GA4 liczba sesji może być mniejsza niż UA, ponieważ GA4 nie zalicza sesji jako nowej, kiedy źródło kampanii ulegnie zmianie w trakcie trwania sesji i sesje nie są kończone o północy.

5/5 - (10 votes)

Wdrożenie Google Analytics 4

Umów się na bezpłatną konsultację!

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest współczynnik odrzuceń w GA4?2023-04-21T09:06:27+02:00

Współczynnik odrzuceń w GA4 to odsetek sesji, które nie były sesjami z zaangażowaniem. Inaczej mówiąc to iloraz liczby sesji bez zaangażowania i łącznej liczby sesji.

Co to jest współczynnik zaangażowania w GA4?2023-04-21T09:02:34+02:00

Współczynnik zaangażowania to iloraz liczby sesji z zaangażowaniem i łącznej liczby sesji. Wyznacza on odsetek sesji z zaangażowaniem.

Jeśli współczynnik zaangażowania wynosi np. 60% oznacza to, że 60% sesji spełniło przynajmniej jeden z trzech warunków opisujących sesję z zaangażowaniem.

Jak GA4 definiuje sesje z zaangażowaniem?2023-04-21T08:42:20+02:00

Sesja z zaangażowaniem w GA4 to sesja, która:

 • trwała co najmniej 10 sekund
 • lub zawiera co najmniej 1 zdarzenie konwersji
 • lub obejmuje co najmniej 2 wyświetlenia strony.

Uwaga: domyślnie ustawiona wartość 10 sekund może zostać zmieniona ręcznie w panelu GA4

Czy mogę zbierać dane w GA4 bez zgody użytkownika na ciasteczka?2023-04-21T08:26:50+02:00

Tak, Google Analytics 4 może zbierać dane nawet w przypadku braku zgody użytkownika na ciasteczka. Zapewnia to wprowadzony przez Google tryb uzyskiwania zgody – Google Consent Mode.

Dane gromadzone w trybie Google Consent Mode zbierane są sposób anonimowy – czyli bez identyfikatorów użytkownika czy przeglądarki. Nie połączysz ich w pełną ścieżkę zachowania danego użytkownika.

Gdy użytkownicy nie wyrażają zgody, tagi nie zapisują plików cookie, a zamiast tego wysyłają tzw. sygnały czyli pingi. Następnie GA4 uzupełni braki w rejestrowanych danych za pomocą modelowania konwersji i modelowania behawioralnego.

Obecnie, tj. na dzień 21.04.2023, dane pozyskane w trybie Consent Mode nie są widoczne w panelu Google Analytics 4. Możesz jednak mieć do nich dostęp w BigQuery.

2024-05-23T11:27:16+02:00

Udostępnij ten artykuł

Przejdź do góry