Śledzenie konwersji jest bardzo ważne z punktu widzenia skuteczności kampanii reklamowych. Konfigurując konwersję w panelu Google Ads mamy do wyboru dwie opcje: import konwersji z Google Analytics lub dodanie do strony tagu konwersji Google Ads. Dodanie konwersji za pomocą importowania danych z Google Analytics jest opcją powszechnie stosowaną przez marketerów jednak nie pozbawioną wielu wad.

Warto zdawać sobie sprawę, że opcja ta nie oznacza bezpośredniego śledzenia konwersji w Google Ads. Jest to importowanie części danych, które zostały zebrane przez Google Analytics.

Konwersja zostanie zaimportowana tylko wtedy, gdy będzie przypisana do Google Ads w modelu ostatniego kliknięcia niebezpośredniego w Google Analytics. Oznacza to, że dane do optymalizacji kampanii Google Ads są znacząco ograniczone.

Pamiętaj, że im więcej danych dotyczących konwersji posiada system Google Ads, tym lepiej jest w stanie zoptymalizować kampanie reklamowe.

Model ostatniego kliknięcia w Google Analytics

W Google Analytics 4 możesz wybrać różne modele atrybucji. Jednak jedynym modelem, który możesz eksportować do Googl Ads jest model ostatniego kliknięcia. Każdy dostępny w GA4 model atrybucji wyklucza z udziału w konwersji wizyty bezpośrednie. Jedynym wyjątkiem kiedy konwersja może zostać przypisana do wejścia bezpośredniego jest sytuacja, w której ścieżka konwersji składa się tylko i wyłącznie z wejść bezpośrednich.

Dlatego model ten nazywany jest też ostatnie kliknięcie niebezpośrednie lub jak preferuje Google ostatnie kliknięcie w wielu kanałach. Jak podaje Google:

Ostatnie kliknięcie w wielu kanałach ignoruje wizyty bezpośrednie i przypisuje 100% wartości konwersji ostatniemu kanałowi, w którym klient przed konwersją kliknął reklamę (lub wywołał wyświetlenie angażujące w przypadku YouTube).

Oznacza to, że jeśli po kliknięciu w reklamę Google Ads nastąpi wizyta z bezpłatnych wyników wyszukiwania, Facebooka, LinkedIn lub innego systemu reklamowego, to taka konwersja nie zostanie przypisana do Google Ads.

Przykłady braku importu konwersji do systemu Google Ads pomimo wystąpienia na ścieżce konwersji kliknięć w reklamę Google Ads:

Błędnie wdrożony baner cookie

Przykłady konwersji zaimportowanych do Google Ads:

Błędnie wdrożony baner cookie

Pamiętaj też, że może wystąpić wiele sytuacji, w których użytkownik wchodzi na stronę z reklamy Google Ads jednak następuje nadpisanie źródła ruchu. Takie przykłady to wizyta z poczty elektronicznej podczas zmiany hasła lub wizyta z bramki płatności podczas procesu zakupowego w sklepie internetowym. W obu tych przykładach konwersja nie zostanie zaimportowana do Google Ads. Oczywiście, takie sytuacje w znaczniej mierze można eliminować poprzez wykluczenie niechcianych witryn odsyłających w GA.

Czy zastosowanie innego modelu atrybucji Google Ads ma znaczenie?

Modelowanie to przypisywanie udziału w konwersji poszczególnym kanałom na ścieżce konwersji. Niestety, nie m znaczenia jaki model atrybucji wybierzesz po stronie Google Ads. Wybrany model atrybucji ma tylko wpływ na przypisanie konwersji poszczególnym kliknięciom w płatną reklamę Google Ads. Jeśli reklama Google Ads nie będzie ostatnią wizytą niebezpośrednią w Google Analytics to i tak nie zostanie zaimportowana do konta Google Ads.

Przykładowo, jeśli wybierzesz model liniowy i na ścieżce konwersji wystąpiły dwa kliknięcia w reklamę Google Ads to system przypisze po 50% wartości konwersji każdemu z tych kliknięć:

Błędnie wdrożony baner cookie

Podsumowanie

  • Wykorzystanie zaimportowanych konwersji z Google Analytics do optymalizacji kampanii Google Ads powoduje, że optymalizatory pracują na ograniczonym zbiorze danych.
  • Konwersja zostanie zaimportowana tylko wtedy, gdy będzie przypisana do Google Ads w modelu ostatniego kliknięcia niebezpośredniego w Google Analytics.
  • Im więcej danych dotyczących konwersji posiada system Google Ads, tym lepiej jest w stanie zoptymalizować kampanie reklamowe.
  • Do optymalizacji konwersji na koncie Google Ads dużo lepszym wyjściem jest tworzenie konwersji z wykorzystaniem tagów Google Ads.
  • Można importować dane z Google Analytics do Google Ads jednak nie powinny być one uwzględniane w optymalizacji konwersji.

Skuteczne kampanie Google Ads

Umów się na bezpłatną konsultację!