Dlaczego import konwersji z Google Analytics do Google Ads w celu optymalizacji stawek nie jest dobrym rozwiązaniem?

Śledzenie konwersji jest bardzo ważne z punktu widzenia skuteczności kampanii reklamowych. Konfigurując konwersję w panelu Google Ads mamy do wyboru dwie opcje: import konwersji z Google Analytics lub dodanie do strony tagu konwersji Google Ads. Dodanie konwersji za pomocą importowania danych z Google Analytics jest opcją powszechnie stosowaną przez marketerów jednak nie pozbawioną wielu wad.

Warto zdawać sobie sprawę, że opcja ta nie oznacza bezpośredniego śledzenia konwersji w Google Ads. Jest to importowanie części danych, które zostały zebrane przez Google Analytics.

Konwersja zostanie zaimportowana tylko wtedy, gdy będzie przypisana do Google Ads w modelu ostatniego kliknięcia niebezpośredniego w Google Analytics. Oznacza to, że dane do optymalizacji kampanii Google Ads są znacząco ograniczone.

Pamiętaj, że im więcej danych dotyczących konwersji posiada system Google Ads, tym lepiej jest w stanie zoptymalizować kampanie reklamowe.

Model ostatniego kliknięcia w Google Analytics

W Google Analytics 4 możesz wybrać różne modele atrybucji. Jednak jedynym modelem, który możesz eksportować do Googl Ads jest model ostatniego kliknięcia. Każdy dostępny w GA4 model atrybucji wyklucza z udziału w konwersji wizyty bezpośrednie. Jedynym wyjątkiem kiedy konwersja może zostać przypisana do wejścia bezpośredniego jest sytuacja, w której ścieżka konwersji składa się tylko i wyłącznie z wejść bezpośrednich.

Dlatego model ten nazywany jest też ostatnie kliknięcie niebezpośrednie lub jak preferuje Google ostatnie kliknięcie w wielu kanałach. Jak podaje Google:

Ostatnie kliknięcie w wielu kanałach ignoruje wizyty bezpośrednie i przypisuje 100% wartości konwersji ostatniemu kanałowi, w którym klient przed konwersją kliknął reklamę (lub wywołał wyświetlenie angażujące w przypadku YouTube).

Oznacza to, że jeśli po kliknięciu w reklamę Google Ads nastąpi wizyta z bezpłatnych wyników wyszukiwania, Facebooka, LinkedIn lub innego systemu reklamowego, to taka konwersja nie zostanie przypisana do Google Ads.

Przykłady braku importu konwersji do systemu Google Ads pomimo wystąpienia na ścieżce konwersji kliknięć w reklamę Google Ads:

Błędnie wdrożony baner cookie

Przykłady konwersji zaimportowanych do Google Ads:

Błędnie wdrożony baner cookie

Pamiętaj też, że może wystąpić wiele sytuacji, w których użytkownik wchodzi na stronę z reklamy Google Ads jednak następuje nadpisanie źródła ruchu. Takie przykłady to wizyta z poczty elektronicznej podczas zmiany hasła lub wizyta z bramki płatności podczas procesu zakupowego w sklepie internetowym. W obu tych przykładach konwersja nie zostanie zaimportowana do Google Ads. Oczywiście, takie sytuacje w znaczniej mierze można eliminować poprzez wykluczenie niechcianych witryn odsyłających w GA.

Czy zastosowanie innego modelu atrybucji Google Ads ma znaczenie?

Modelowanie to przypisywanie udziału w konwersji poszczególnym kanałom na ścieżce konwersji. Niestety, nie m znaczenia jaki model atrybucji wybierzesz po stronie Google Ads. Wybrany model atrybucji ma tylko wpływ na przypisanie konwersji poszczególnym kliknięciom w płatną reklamę Google Ads. Jeśli reklama Google Ads nie będzie ostatnią wizytą niebezpośrednią w Google Analytics to i tak nie zostanie zaimportowana do konta Google Ads.

Przykładowo, jeśli wybierzesz model liniowy i na ścieżce konwersji wystąpiły dwa kliknięcia w reklamę Google Ads to system przypisze po 50% wartości konwersji każdemu z tych kliknięć:

Błędnie wdrożony baner cookie

Podsumowanie

 • Wykorzystanie zaimportowanych konwersji z Google Analytics do optymalizacji kampanii Google Ads powoduje, że optymalizatory pracują na ograniczonym zbiorze danych.
 • Konwersja zostanie zaimportowana tylko wtedy, gdy będzie przypisana do Google Ads w modelu ostatniego kliknięcia niebezpośredniego w Google Analytics.
 • Im więcej danych dotyczących konwersji posiada system Google Ads, tym lepiej jest w stanie zoptymalizować kampanie reklamowe.
 • Do optymalizacji konwersji na koncie Google Ads dużo lepszym wyjściem jest tworzenie konwersji z wykorzystaniem tagów Google Ads.
 • Można importować dane z Google Analytics do Google Ads jednak nie powinny być one uwzględniane w optymalizacji konwersji.

5/5 - (11 votes)

Skuteczne kampanie Google Ads

Umów się na bezpłatną konsultację!

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa model atrybucji oparty o dane?2023-04-20T12:38:57+02:00

Atrybucja oparta na dane to metoda przypisywania udziałów w konwersji na podstawie informacji o poszczególnych zdarzeniach konwersji. Inaczej niż w innych modelach, tutaj wykorzystuje się dane z Twojego konta, aby dokładniej określić, jakie interakcje przyczyniły się do konwersji.

Algorytmy uczenia maszynowego analizują różne czynniki, takie jak czas, rodzaj urządzenia czy liczba interakcji z reklamą, aby przypisać udział w konwersji do punktów kontaktu, które najprawdopodobniej przyczyniły się do jej osiągnięcia. Informacje te są pobierane z Twojego konta, co pozwala na dokładniejsze obliczenia rzeczywistego udziału.

Każdy model oparty na danych różni się w zależności od reklamodawcy i zdarzenia konwersji.

Jakie są modele atrybucji konwersji?2023-04-20T13:54:17+02:00

Istnieje wiele modeli atrybucji konwersji. W zależności od wybranej metody, konwersja może zostać przypisana w całości do jednego źródła ruchu lub procentowy udział w konwersji może zostać przypisany do wielu źródeł ruchu. Innymi słowy, model atrybucji służy do obliczania udziału w konwersjach.

Obecnie, czyli stan na 20.04.2023, w GA4 dostępne są następujące modeli atrybucji:

 • Model oparty o dane,
 • Ostatnie kliknięcie,
 • Pierwsze kliknięcie,
 • Model liniowy,
 • Model z uwzględnieniem pozycji,
 • Model spadku udziału z upływem czasu,
 • Preferowane ostatnie kliknięcie w Google Ads.
Co to jest atrybucja konwersji?2023-04-20T12:23:00+02:00

Atrybucja konwersji to proces przypisywania konwersji do konkretnych źródeł ruchu. Umożliwia ona zbadanie, które kanały wchodzą w skład ścieżki konwersji oraz określenie liczby kliknięć lub wyświetleń, prowadzących do dokonania konwersji przez użytkowników.

Dzięki modelowaniu atrybucji konwersji można również zidentyfikować najskuteczniejsze kanały marketingowe oraz zoptymalizować ich wykorzystanie w celu zwiększenia efektywności działań marketingowych.

Co to jest konwersja?2023-04-20T12:22:35+02:00

Konwersja to wykonanie przez użytkownika określonej akcji na Twojej stronie lub w Twojej kampanii marketingowej. Może to być otwarcie wiadomości e-mail, kliknięcie linku w tej wiadomości, przejście na stronę docelową i wypełnienie formularza rejestracyjnego, a także dokonanie zakupu w przypadku sklepu online. Konwersja jest osiągnięciem lub znaczącym zbliżeniem się do celu biznesowego, który przyświecał stworzeniu danej strony lub kampanii reklamowej.

Konwersja jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności kampanii online, ponieważ mówi nam, czy nasze działania przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci pożądanej akcji użytkownika.

2024-05-23T11:24:43+02:00

Udostępnij ten artykuł

Przejdź do góry