Polityka zbierania informacji

Administratorem Państwa danych osobowych jest ProfiRank sp. z o.o z siedzibą przy ul. Puławskiej 405A lok. 204, 02-801 Warszawa.

Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, i niezbędne do obsługi zapytania. Działamy i przetwarzamy dane na podstawie obowiązujących przepisów, w tym RODO.

Nikomu nie udostępniamy Twoich danych.

Będziemy je przetwarzać do czasu wycofania Twojej zgody lub żądania usunięcia danych.

W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz pisać do naszego Inspektora Ochrony Danych: info@profirank.com

Pliki cookie (ciasteczka)